Beste familieleden,

De Indische tak van de familie Nibourg is ook aan de stamboom toegevoegd.

Tevens een krantenartikel toegevoegd.

NederL krijgsgevangenen in Malakka en Fukuoka artikel

krantenartikel.1.krijgsgevangenen krantenartikel.2.krijgsgevangenen krantenartikel.3.krijgsgevangenen
Bron: Koninklijke Bibliotheek – Historische kranten –

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad